21-44384401
fa-IRen-US

آبکاری در صنعت خودرو سازی

آبکاری در صنعت خودرو سازی


تعدادی از فلزات جهت استفاده در روش ایجاد روکش فلزی بر روی بدنه خودروها با استفاده از آبکاری الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند که از آن جمله در ذیل به مهمترین آن ها اشاره خواهد شد.

آبکاری روی نیکل جهت محافظت از خوردگی

آبکاری پالادیوم در صنایع خودروسازی

آبکاری طلا در صنایع خودروسازی

آبکاری بر روی پلاستیک در صنعت خودروسازی

آبکاری الکترولس در صنعت خودروسازی

 


  • بازگشت به بالای سایت